Vrty a Vrtané studny

Studnařství Kamenice

Studnařství Praha-východ

Vrtané studny a vrty pro tepelná čerpadla jsou náší pracovní náplní již druhé desetiletí. Vrtané studny o průměrech 185 - 254 mm a vrty pro tepelná čerpadla provádíme vrtnou soupravou Soilmec, která má hloubkový dosah až 150 m. Všechny naše vrtané studny mají aplikován filtrační a stabilizační obsyp, který nahrazuje vytěžený materiál, usměrňuje rychlost vtoku vody do vrtané studny a vytváří filtrační bariéru přitékající vodě. Filtrační obsyp u vrtané studny má výrazný vliv na kvalitu studny a její životnost.